Privātuma politika
1. § Privātuma politika
 1. Apgāds respektē lietotāja tiesības uz privātumu. Apgāds aizsargā lietotāja privātos datus saskaņā ar 2000. gada 20. aprīlī spēkā stājušos LR Fiziskās personas datu aizsardzības likumu (publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 123/124 (2034/2035), 06.04.2000., "Ziņotājs", 9, 04.05.2000.) un, izmantojot atbilstošus tehnoloģiskus risinājumus, novērš lietotāja privāto datu nonākšanu trešās personas rīcībā.
2. § Reģistrācija, personas dati
 1. Portāla privāto datu administrators ir Apgāds. Apgāds var uzticēt Sistēmas lietotāju privāto datu apstrādi citai personai.
 2. Konkrēti Sistēmas materiāli ir pieejami lietotājiem tikai pēc reģistrēšanās. Lietotājvārds un parole ir jānorāda reģistrācijas veidlapā, tie ir nepieciešami, lai lietotājs varētu izmantot savu kontu. Lai varētu iegūt paroli atkārtoti – gadījumā, ja tā aizmirsta –, jānorāda arī e-pasta adrese.
 3. Ja tiek veikts maksājums ar nolūku piekļūt Sistēmā esošajiem mācību materiāliem, lietotājam jānorāda arī vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs un maksājuma informācija, tas ir, kredītkartes veids, kredītkartes numurs, kartes derīguma termiņš, drošības kods.
 4. Reģistrācijas laikā iegūtie dati tiks izmantoti, lai lietotājs varētu pieslēgties Sistēmai. Reģistrācija ir obligāta, ja lietotājs vēlas iegādāties pieejas tiesības materiāliem.
 5. Maksājuma veikšanas laikā iegūtie dati tiks izmantoti transakcijas realizēšanai. Šim nolūkam dati var tikt nosūtīti uzņēmumam, kas nodarbojas ar maksājuma transakciju. Šajos gadījumos par datiem, kas norādīti veidlapā, zinās un būs atbildīgs tikai tas uzņēmums, kas nodarbosies ar transakcijas veikšanu. Aizpildītās veidlapas atrodas uzņēmuma serverī un dati ir kodēti, izmantojot atbilstošas tehnoloģijas. Uzņēmums, kas realizē maksājumu transakcijas, iegūtos datus neizmantos nekādiem citiem nolūkiem.
 6. Lietotāja reģistrācijas laikā iegūtie dati var tikt izmantoti mārketinga nolūkos, piemēram, jaunumu e-pastu izsūtīšanai, ja vien lietotājs ir piekritis šādu e-pastu saņemšanai. Ja lietotājs ir pieteicies jaunumu e-pasta saņemšanai vai citādi norādījis, ka vēlas saņemt šādu e-pastu, Apgāds vēstuļu sūtīšanai izmantos iegūtos datus. Lietotājam reģistrēšanās laikā tiks vaicāts, vai viņš/viņa vēlas saņemt jaunumu e-pastu.
 7. Lietotājam ir tiesības aplūkot savus personas datus Sistēmā un tiesības šos datus labot vai dzēst.
 8. Visi Sistēmas lietotāji var sazināties nepastarpināti ar Sistēmas uzturētāju, izmantojot norādīto e-pasta adresi. Sistēma šo saraksti saglabās statistikas veikšanai un lai nodrošinātu labāku un pēc iespējas ātrāku reakciju uz ienākošajiem jautājumiem. Iegūtās lietotāju e-pasta adreses netiks izmantotas citos nolūkos.
3. § Sīkdatnes
 1. Sīkdatne ir maza apjoma informācijas fails, ko serveris uzglabā lietotāja datorā teksta failā cookie.txt, ko serveris spēj nolasīt, ja atkārtoti notiek pieslēgšanās no kāda datora.
 2. Sīkdatnes satur informāciju, kas nepieciešana Sistēmas optimālai darbībai.
 3. Sīkdatņu saturs nenodrošina lietotāja identificēšanu. Personas dati netiek apstrādāti, izmantojot sīkdatnes.
 4. Vairums tīmekļa pārlūkprogrammu automātiski nodrošina sīkdatņu uzglabāšanu. Lietotājs var pārlūkprogrammā norādīt, kā un kur datorā uzglabāt sīkdatnes un vai vispār tās uzglabāt.
 5. Sīkdatņu uzglabāšanas iespējai jābūt aktīvai, lai varētu pierakstīties Sistēmā.
4. § Privātuma politikas izmaiņas
 1. Zvaigzne ABC patur tiesības mainīt iepriekš izklāstīto privātuma politiku, publicējot izmaiņas šajā tīmekļa vietnē.
5. § Jautājumi un ieteikumi
 1. Jautājumu, neskaidrību vai piedāvājumu gadījumā, kuri saistīti ar privātuma politiku, lūdzam ar mums sazināties pa e-pastu info@izvaigzne.lv.
Sekojiet mums vietnē Twitter, lasiet par mums iZvaigzne blogā, Zvaigzne ABC mājaslapā, kā arī portālā draugiem.lv!

Atgādinājums par satura veidošanas rīka izmantošanu

Ievērojiet!

Pirms jebkura materiāla publicēšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka esat kārtīgi iepazinies ar lietošanas noteikumiem, privātuma politikas un skolēnu informācijas privātuma politikas nosacījumiem, kā arī pārzināt iZvaigzne sistēmas ierobežojumus un nosacījumus! Turpinājumā dotas saites uz šiem noteikumiem.


Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Skolēnu informācijas privātuma politika